НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА АКУШЕРГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ


начало


Минали събития
:

 2014 г.


http://www.milarodino.com/images/objects/thumb_435/image_2515.jpeg Седма Национална конференция на НСАГДП

Пролетни дни на българската гинекология

25-27.04.2014

гр. Пловдив

Парк хотел Санкт Петербург  

 2013 г.

http://www.milarodino.com/images/objects/thumb_435/image_2515.jpeg

Шеста Национална конференция на НСАГДП

Пролетни дни на българската гинекология


01.03-03.03.2013

гр. Пловдив

Парк хотел Санкт Петербург


 

Събития за 2011г.


 IV Национална  конференция на НСАГДП

‘ПРОЛЕТНИ ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ГИНЕКОЛОГИЯ’

29 аплил-01 май 2011,

                     Парк - хотел "Санкт Петербург"гр. Пловдив,

                     повече информация